VÅGA LEVA - ibland kan mer info vara vägen

Här nedan finner du mer information om mindfulness, psykosyntes och Healingkoden. 

Om mindfulness
www.mindfulnessgruppen.se
Mindfulnessgruppen genomför längre kurser i mindfulness samt utbildar instruktörer och utvecklar mindfulness i Sverige. På deras hemsida finns många länkar till kunskap om mindfulness.

Om psykosyntes
www.humanova.com

HumaNova är en av de skolor som utbildar i psykosyntes. Här kan du läsa mer om psykosyntes och olika kurser.

Om Healingkoden
www.thehealingcodebook.com
Healingkoden av Alex Loyd och Ben Johnson är en bok som i grunden kan förändra hela ditt sätt att se på hälsa och välmående.