Om Språkligheter och Eva Rozgoni

Språkligheter HB
Språkligheter startade för tjugosex år sedan, då med att utveckla texter, som redaktör och skrivcoach. Efter många år i en stressad företagartillvaro, insåg jag att livet innehåller så mycket mer och att jag ville ta del av det.

Idag erbjuder Språkligheter samtalsterapi, introduktioner i mindfulness, samt föreläsningar på tre teman - Våga leva, Mindfulness och Healingkoden. Mer information om texter hittar du här. Mer information om mindfulness och samtalsterapi i psykosyntes hittar du här.

Jag, Eva Rozgoni,
Evaär skrivcoach och redaktör, samtalsterapeut i psykosyntes och  mindfulnessinstruktör. Något som genomsyrar hela mitt liv är livskvalitet. Livskvalitet betyder för mig att ta hand om min hälsa och se till att även naturen mår bra. Privat använder jag mig av Bokashikompostering och njuter av den mindfulness som det är att arbeta i min egen trädgård och inspireras av vad naturen ger.